Kontrakter

JurisConsult er med hele vejen, fra du starter forhandlingen af en kontrakt, og til kontrakten er underskrevet.

Når din virksomhed starter et samarbejde, er et vigtigt at få lavet en god kontrakt med samarbejdspartneren, der afstemmer jeres forventninger, motiverer jer og forebygger konflikter.

Den gode kontrakt indeholder de vigtigste spilleregler for samarbejdet og tager hensyn til både din virksomheds interesser og til samarbejdspartnerens interesser.

Den gode kontrakt er skrevet på en måde, der er til at forstå, og som ikke giver anledning til tvivl om, hvad det er din virksomhed og samarbejdspartneren har aftalt.

Jeg forhandler og skriver fx investoraftaler, ejeraftaler, direktøraftaler, konsulentaftaler, leveringsaftaler, udviklingsaftaler og licensaftaler på dansk og på engelsk og har stor erfaring med internationale kontrakter.